Špecialista požiarnej ochrany a technik BOZP

Prevencia a bezpečnosť, riešenie pre Vašu budúcnosť.

Úvod

Firma je zameraná na komplexné služby špecialistu požiarnej ochrany a technika BOZP

Spolupráca - sme otvorení rôznym možnostiam a individuálnemu prístupu

Kontakt - tel. 0908 605 252, e-mail: pbsengineering1@gmail.com

Komplexné služby technika BOZP a špecialistu PO

Spolupracujeme s firmou:

EL PRO KAN, s.r.o. - elektro 

BOSKOV, s.r.o. architektonický ateliér

Ing. Martin Matisko / RD projekt - projektový inžinier

H2A / architects s.r.o. - architektonický ateliér

Ing. arch. Ondrej Chrobák - architektonický ateliér

Ing. Marek Turošák - mt PROJEKT

a mnoho ďalších obcí a podnikateľských subjektov

Špecialista požiarnej ochrany a technik BOZP

Prevencia a bezpečnosť, riešenie pre Vašu budúcnosť.