Špecialista požiarnej ochrany a technik BOZP

Prevencia a bezpečnosť, riešenie pre Vašu budúcnosť.

Vypracovávam:

Projekt protipožiarnej ochrany stavby

Riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavieb vypracováva špecialista požiarnej ochrany. Kto potrebuje takýto projekt? Podľa § 4 písm. k.) zákona NR SR 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v zn. predpisov tento projekt potrebuje každá fyzická osoba, fyzická alebo právnická osoba podnikateľ, ktorá mení účel stavby, rekonštruuje alebo sa chystá budovať. Takýto projekt slúži hlavne na ochranu a zdravia osôb, majetku či zvierat, na zabezpečenie bezpečnej evakuácie pri požiari ako aj pri zdolávaní požiaru.


Firma PBS engineering vychádza v ústrety a dodržiava stanovené termíny zákazníkov.

Takisto ponúkam dlhodobú spoluprácu s projektantom a architektom. Pracujem zodpovedne, dôkladne a za rozumné ceny.


Podklady potrebné k vypracovaniu riešenia PBS:

-Pôdorysy jednotlivých podlaží v mierke, s legendou a plochou (m2) miestností stavby

-Rez stavby

-Situáciu stavby s podzemnými alebo nadzemnými hydrantami s presnou vzdialenosťou v metroch

-Technickú správu – opis materiálov, ktoré budú použité na stavbe

-Poprípade ponúkam službu zamerania stavby, ako aj vypracovanie technickej správy potrebnej na účely vytvorenia riešenia PBS Ceny riešení protipožiarnej ochrany stavieb:

 

Rodinné domy od 100 eur (120 m2)   

domjpg

Nevýrobné stavby a sklady od 200 eur (do 200 m2) 

nevrobnastavbajpg


Výrobné stavby od 250 eur (do 200m2)

vrobnastavba_2jpg

Zmeny všetkých stavieb (po roku 2001) od 100 Eur (120 m2)


Dohoda možná !!!

Doplnkové služby špecialistu požiarnej ochrany:

Výjazd na stavbu, zameranie stavby, doplnenie podkladov do tech. správy, prekresľovanie do .dwg a pod.


Vypracované projekty:


- Hotely, penzióny a bytové domy

- Villa domy, chaty, rodinné domy a garáže (murované, sendvičové a drevostavby)

- Materské školy, Základné školy a Zariadenia pre deti do 3 rokov veku dieťaťa

- Denné stacionáre a Zariadenia pre seniorov

- Polyfunkčné objekty a sklady

- Trafostanice a FV zariadenia

- Kultúrne domy a sály

- Reštaurácie, pizzerie, kaviarne a kluby 

- Navrhovanie hydrantov a prístupových ciest v nových rekreačných a IBV oblastiach

- Predajne s rôznym sortimentom

- Hasičské zbrojnice nemocnice a mnohé iné.

V roku 2022 sme vypracovali viac ako 260 riešení PBS. 


Poskytujem:

Ochranu pred požiarmi (OPP)

Podľa zákona NR SR 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi, je povinná každá fyzická alebo právnická osoba podnikateľ, zabezpečovať ochranu pred požiarmi. Samozrejme za nedodržanie hrozia sankcie od požiarneho dozoru ktorý ho u Vás vykonáva. Na základe toho Vám ponúkam zodpovednosť za správu požiarnej ochrany Vašej firmy.

- Vypracovanie dokumentácie OPP

- kontrola nástenných hydrantov, požiarnych uzáverov

- špecialista požiarnej ochrany

- protipožiarna bezpečnosť stavieb


Kompletná dokumentácia OPP od 90 eur